Lophoc9a

Diễn đàn này chỉ danh cho lớp 9a THCSVD


  SOẠN BÀI HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍSOẠN BÀI HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

  Share
  avatar
  vannhan
  Admin

  Tổng số bài gửi : 5
  Join date : 18/01/2018
  Age : 19
  Đến từ : quảng ninh

  SOẠN BÀI HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍSOẠN BÀI HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

  Bài gửi by vannhan on Tue Sep 25, 2018 4:54 pm

  ? Nêu những hiểu biết của em về tác giả của Hoàng Lê nhất thống chí”? – nhóm 3 chuẩn bị
  ? Văn bản này được viết theo thể loại nào? Đặc điểm của thể loại đó?
  ? Trình bày những hiểu biết của em về tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” và đoạn trích được học? – nhóm 1 chuẩn bị
  ? Văn bản này nên đọc với giọng đọc ntn?
  ? Phương thức biểu đạt chính?
  ? Nên chia văn bản này thành mấy phần? Nội dung của mỗi phần?
  ? Em hãy tóm tắt ý chính của từng đoạn? – nhóm 2 chuẩn bị
  ? Khi nghe được tin cấp báo của Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Huệ đã có thái độ và quyết định gì?
  ? Những phản ứng đó cho thấy đặc điểm nào trong con người Bắc Bình Vương?
  ? Lúc này, ông đã làm được những việc gì?
  ? Điều đó chứng minh ông là người có phẩm chất gì?
  ? Khi hành quân đến Nghệ An Q.Trung vời N.Thiếp để hỏi việc gì?
  ? Nguyễn Thiếp trả lời ra sao?
  ? Dù là một vị vua nhưng Q.Trung vẫn nghe theo lời N.Thiếp. Chi tiết này chứng tỏ điều gì ở Q.Trung?
  ? Em hãy phân tích nội dung của lời phủ dụ đó?
  ? Cách phân tích giống với cách nói của tác giả nào mà các em đã được học?
  ? Theo em, lời dụ này có tác dụng ntn?
  ? Nguyễn Huệ đã xử trí với các tướng sĩ ở Tam Điệp ntn? Điều đó chứng tỏ ông là người ntn?
  ? Trong cuộc trò chuyện với Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huệ đã nói những gì? Nhận xét của em về những lời nói đó?
  ? Qua những lời phủ dụ của Quang Trung trong buổi duyệt binh lớn ở Nghệ An, với bọn Sở, Lân, Ngô Thì Nhậm và cuộc trò chuyện với Nguyễn Thiếp, lại chứng tỏ nhà vua còn có những phẩm chất gì?
  ? Theo dõi tiếp phần VB, em thấy trong việc đại phá quân Thanh Nguyễn Huệ có những tài gì trong việc dùng binh?
  ? Cuộc hành quân của nghĩa quân Tây Sơn làm em lien tưởng đến hình ảnh nào trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp?
  ? Em có suy nghĩ gì về hình ảnh của nghĩa quân Tây Sơn và h/a những chú bộ đội, dân công chở lương thực trong chiến dịch ĐBP?
  ? Hình ảnh vua Quang Trung được miêu tả ntn trong trận chiến? Qua đó, phẩm chất nào khác của Vua Quang Trung được bộc lộ?
  ? Thông qua các sự việc trên, em thấy Quang Trung là vị vua ntn?
  ? Tại sao vốn trung thành với nhà Lê, không mấy cảm tình với Tây Sơn, thậm chí xem Tây Sơn như giặc mà tác giả vẫn viết về Quang Trung và những chiến công của ngài một cách tình cảm và hào hứng như vậy?
  ? Trong khi quân Tây Sơn tiến đánh như vũ bão, thì cuộc sống của các tướng lĩnh nhà Thanh ở Thăng Long diễn ra ntn?
  ? Quân xâm lược nhà Thanh được tác giả miêu tả như thế nào ?
  ? Theo em, do đâu mà quân Thanh phải chịu những hậu quả này?
  ? Em nhận xét ntn về đội quân này?
  ? Vua tôi Lê Chiêu Thống đã có hành động gì khi nghe tin Ngọc Hồi thất thủ?
  ? Cách chạy trốn của vua tôi Lê Chiêu Thống có gì đặc biệt ?
  ? Em có nhận xét gì về NT miêu tả của tác giả ở phần này ?
  ? H/a so sánh hai cuộc tháo chạy (một quân tướng nhà Thanh và một của Lê Chiêu Thống) có gì khác biệt? Hãy giải thích vì sao có sự khác biệt đó?
  ? Hồi thứ 14 của tác phẩm mang lại cho em những hiểu biết gì về:
  ? Em hãy khái quát những giá trị nội dung và nghệ thuật của vb?
  ? Thái độ của em như thế nào trước hình ảnh của Quang Trung – Nguyễn Huệ và bọ cướp nước, bán nước?
  ? Trong thời kỳ đất nước hòa bình, phát triển nhưng một số kẻ vẫn nhăm nhe tìm mọi cách để chiếm đoạt từng tấc đất của ta thì em sẽ làm gì?
  ? Nêu những hiểu biết của em về tác giả của Hoàng Lê nhất thống chí”? – nhóm 3 chuẩn bị
  ? Văn bản này được viết theo thể loại nào? Đặc điểm của thể loại đó?
  ? Trình bày những hiểu biết của em về tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” và đoạn trích được học? – nhóm 1 chuẩn bị
  ? Văn bản này nên đọc với giọng đọc ntn?
  ? Phương thức biểu đạt chính?
  ? Nên chia văn bản này thành mấy phần? Nội dung của mỗi phần?
  ? Em hãy tóm tắt ý chính của từng đoạn? – nhóm 2 chuẩn bị
  ? Khi nghe được tin cấp báo của Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Huệ đã có thái độ và quyết định gì?
  ? Những phản ứng đó cho thấy đặc điểm nào trong con người Bắc Bình Vương?
  ? Lúc này, ông đã làm được những việc gì?
  ? Điều đó chứng minh ông là người có phẩm chất gì?
  ? Khi hành quân đến Nghệ An Q.Trung vời N.Thiếp để hỏi việc gì?
  ? Nguyễn Thiếp trả lời ra sao?
  ? Dù là một vị vua nhưng Q.Trung vẫn nghe theo lời N.Thiếp. Chi tiết này chứng tỏ điều gì ở Q.Trung?
  ? Em hãy phân tích nội dung của lời phủ dụ đó?
  ? Cách phân tích giống với cách nói của tác giả nào mà các em đã được học?
  ? Theo em, lời dụ này có tác dụng ntn?
  ? Nguyễn Huệ đã xử trí với các tướng sĩ ở Tam Điệp ntn? Điều đó chứng tỏ ông là người ntn?
  ? Trong cuộc trò chuyện với Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huệ đã nói những gì? Nhận xét của em về những lời nói đó?
  ? Qua những lời phủ dụ của Quang Trung trong buổi duyệt binh lớn ở Nghệ An, với bọn Sở, Lân, Ngô Thì Nhậm và cuộc trò chuyện với Nguyễn Thiếp, lại chứng tỏ nhà vua còn có những phẩm chất gì?
  ? Theo dõi tiếp phần VB, em thấy trong việc đại phá quân Thanh Nguyễn Huệ có những tài gì trong việc dùng binh?
  ? Cuộc hành quân của nghĩa quân Tây Sơn làm em lien tưởng đến hình ảnh nào trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp?
  ? Em có suy nghĩ gì về hình ảnh của nghĩa quân Tây Sơn và h/a những chú bộ đội, dân công chở lương thực trong chiến dịch ĐBP?
  ? Hình ảnh vua Quang Trung được miêu tả ntn trong trận chiến? Qua đó, phẩm chất nào khác của Vua Quang Trung được bộc lộ?
  ? Thông qua các sự việc trên, em thấy Quang Trung là vị vua ntn?
  ? Tại sao vốn trung thành với nhà Lê, không mấy cảm tình với Tây Sơn, thậm chí xem Tây Sơn như giặc mà tác giả vẫn viết về Quang Trung và những chiến công của ngài một cách tình cảm và hào hứng như vậy?
  ? Trong khi quân Tây Sơn tiến đánh như vũ bão, thì cuộc sống của các tướng lĩnh nhà Thanh ở Thăng Long diễn ra ntn?
  ? Quân xâm lược nhà Thanh được tác giả miêu tả như thế nào ?
  ? Theo em, do đâu mà quân Thanh phải chịu những hậu quả này?
  ? Em nhận xét ntn về đội quân này?
  ? Vua tôi Lê Chiêu Thống đã có hành động gì khi nghe tin Ngọc Hồi thất thủ?
  ? Cách chạy trốn của vua tôi Lê Chiêu Thống có gì đặc biệt ?
  ? Em có nhận xét gì về NT miêu tả của tác giả ở phần này ?
  ? H/a so sánh hai cuộc tháo chạy (một quân tướng nhà Thanh và một của Lê Chiêu Thống) có gì khác biệt? Hãy giải thích vì sao có sự khác biệt đó?
  ? Hồi thứ 14 của tác phẩm mang lại cho em những hiểu biết gì về:
  ? Em hãy khái quát những giá trị nội dung và nghệ thuật của vb?
  ? Thái độ của em như thế nào trước hình ảnh của Quang Trung – Nguyễn Huệ và bọ cướp nước, bán nước?
  ? Trong thời kỳ đất nước hòa bình, phát triển nhưng một số kẻ vẫn nhăm nhe tìm mọi cách để chiếm đoạt từng tấc đất của ta thì em sẽ làm gì?

   Hôm nay: Thu Jan 17, 2019 12:14 am